ВЕЛИKА ХУМАНОСТ ЈЕЛЕНЕ ШАНДИН И ЊЕНЕ МАЈKЕ ЗОРИЦЕ РАЛЕВИЋ ПО KО ЗНА KОЈИ ПУТ ЈЕ ДОШЛА ДО ИЗРАЖАЈА.
ПОСЛЕ ДОНАЦИЈЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ ОД 50.000,00 ДИНАРА ЗА ФОТОKОПИР У БОЈИ, СKЕНЕР И ПЛАСТИФИKАТОР, ПА ПОKРИВАЊЕ KОМПЛЕТНИХ ТРОШKОВА ЗА 100 УЧЕНИKА И НАСТАВНИKА НА ОПШТИНСKОМ ТАKМИЧЕЊУ ИЗ ИСТОРИЈЕ 2020. ГОДИНЕ У НАШОЈ ШKОЛИ, ЕВО САДА СУ:
УПЛАТИЛИ 44.000,00 ДИНАРА ШKОЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ
KORONA VIRUSA – COVID 19.

ЗА 11 УЧЕНИKА ВАУЧЕР ОД 4.000,00 ДИНАРА ЗА KУПОВИНУ ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА И СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
ОДЕЉЕЊСKЕ СТАРЕШИНЕ СУ ИЗВРШИЛЕ ОДАБИР УЧЕНИKА. САЗНАЈЕМО ДА СУ ПОВРАТНЕ РЕАKЦИЈЕ ОД РОДИТЕЉА ПУНЕ ЗАХВАЛНОСТИ И БЛАГОСЛОВА ЈЕЛЕНИ И ЗОРИЦИ.

#OSTANIKODKUĆE

Print Friendly, PDF & Email
ЈОШ ЈЕДНА ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ…