ОШ ʺБранко РадичевићʺСавино Село                      

                       СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 2020/2021. године

 Списак наставног особља:

 1. Ксенија Бенце – наставник разредне наставе
 2. Леона Олеар – професор разредне наставе
 3. Десанка Петровић – професор разредне наставе
 4. Јелка Целнер – наставник разредне наставе
 5.  Jeлена Шћекић – професор српског језика
 6. Јелена Микић – професор српског језика
 7. Јасна Мирковић Поповић – професор енглеског језикa
 8. Јасмина Губић – професор енглеског језика за први циклус
 9. Тамара Барановски – професор ликовне културе
 10. Јудит Хевер – професор музичке културе
 11. Михаела Макаји– професор историје
 12. Горан Миљанић– професор историје
 13. Бојана Килибарда– професор географије
 14. Небојша Вуканић – наставник математике и физике
 15. Владимир Огризовић – наставник математике и физике
 16. Ивана Ђаконовић – професор биологије
 17. Драгана Копривица – професор хемије
 18. Велимир Миличковић – професор физичког васпитања
 19. Жељко Кежић – вероучитељ – православни катихизис
 20. Луна Крмпот – професор руског језика
 21. Ана Збућновић – наставник словачког језика
 22. Драган Филиповић – професор информатике и рачунарства
 23. Александар Игић – професор технике и технологије
 24. Габријела Ковач – професор музичке културе

Списак ненаставног особља:

 1. Ибика Мондом – шеф рачуноводства
 2. Драган Томаш – секретар школе
 3. Александар Дробњак – домар
 4. Радмила Девић – радник на одржавању хигијене
 5. Натка Пајић – радник на одржавању хигијене
 6. Татјана Чинчурак – радник на одржавању хигијене
 7. Јасмина Родић – радник на одржавању хигијене
 8. Звездана Бошковић – радник на одржавању хигијене
 9. Зорица Томаш – радник на одржавању хигијене
 10. Жељимирка Перушић – радник на одржавању хигијене
 11. Бојан Машовић – радник на одржавању хигијене
 12. Миљана Вуканић – педагог школе
 13. Тигањ Рахман – директор школе
Print Friendly, PDF & Email