Донација школи за ученике и запослене, 100 кг мандарина од Banka hrane Vojvodine – Food bank Vojvodine и пријатеља наше школе Александра Суботина. Сутра после ужине сви на мандарине…🍊🍊

Савино Село, 29. фебруар 2024. године, добар овај 29. II 😉👍

Print Friendly, PDF & Email
ЗДРАВА ДОНАЦИЈА!