Примери добре праксе у образовању у Општини Врбас. Нашу школу представићемо кроз презентацију признања и награда у периоду од 2015 – 2022. године.

Print Friendly, PDF & Email
ТРИБИНА – ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У ОБРАЗОВАЊУ