ОШ ʺБранко РадичевићʺСавино Село                      

                       СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 2020/2021. године

 Списак наставног особља:

 1. Еуфемија Планкош – професор разредне наставе
 2. Ксенија Бенце – наставник разредне наставе
 3. Леона Олеар – професор разредне наставе
 4. Десанка Петровић – професор разредне наставе
 5. Јелка Целнер – наставник разредне наставе
 6.  Jeлена Шћекић – професор српског језика
 7. Јелена Микић – професор српског језика
 8. Јасна Мирковић Поповић – професор енглеског језикa
 9. Јасмина Губић – професор енглеског језика за први циклус
 10. Тамара Барановски – професор ликовне културе
 11. Јудит Хевер – професор музичке културе
 12. Благоје Ераковић– професор историје
 13. Мира Дедеић– професор географије
 14. Небојша Вуканић – наставник математике
 15. Владимир Огризовић – наставник математике
 16. Небојша Секулић – професор биологије
 17. Љиљана Јањић – професор хемије
 18. Велимир Миличковић – професор физичког васпитања
 19. Александра Дубак – вероучитељ – православни катихизис
 20. Даринка Вуловић – професор руског језика
 21. Ана Збућновић – наставник словачког језика
 22. Драган Филиповић – професор информатике и рачунарства
 23. Александар Игић – професор технике и технологије
 24. Наташа Поповић – Маухар – професор музичке културе
 25. Александра Шиповац – професор српског језика
 26. Бојана Килибарда– професор географије

Списак ненаставног особља:

 1. Ибика Мондом – шеф рачуноводства
 2. Драган Томаш – секретар школе
 3. Александар Дробњак – домар
 4. Драгана Михајловић – сервирка
 5. Радмила Девић – радник на одржавању хигијене
 6. Натка Пајић – радник на одржавању хигијене
 7. Татјана Чинчурак – радник на одржавању хигијене
 8. Јасмина Родић – радник на одржавању хигијене
 9. Звездана Бошковић – радник на одржавању хигијене
 10. Зорица Томаш – радник на одржавању хигијене
 11. Жељимирка Перушић – радник на одржавању хигијене
 12. Бојан Машовић – радник на одржавању хигијене
 13. Вулета Bранислава – педагог школе
 14. Тигањ Рахман – директор школе
Print Friendly, PDF & Email