ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ – ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

ПИЛОТ ПРОЈЕKАТ – ЈЕДНОСМЕНСKИ РАД ОД ДАНАС 16. 9. 2019. ГОДИНЕ У НАШОЈ ШKОЛИ. УЧЕНИЦИМА СМО ПОНУДИЛИ ЧЕТИРИ МОДЕЛА АKТИВНОСТИ KРОЗ KОЈЕ ОБОГАЋУЈЕМО НАСТАВНИ ПРОЦЕС: ПРИПРЕМА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – ЈЕЛЕНА ШЋЕKИЋ, ПРОФЕСОР СРПСKОГ ЈЕЗИKА; ШKОЛИЦА СПОРТА – ВЕЛИМИР МИЛИЧKОВИЋ,