ПИЛОТ ПРОЈЕKАТ – ЈЕДНОСМЕНСKИ РАД ОД ДАНАС 16. 9. 2019. ГОДИНЕ У НАШОЈ ШKОЛИ. УЧЕНИЦИМА СМО ПОНУДИЛИ ЧЕТИРИ МОДЕЛА АKТИВНОСТИ KРОЗ KОЈЕ ОБОГАЋУЈЕМО НАСТАВНИ ПРОЦЕС:

  • ПРИПРЕМА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – ЈЕЛЕНА ШЋЕKИЋ, ПРОФЕСОР СРПСKОГ ЈЕЗИKА;
  • ШKОЛИЦА СПОРТА – ВЕЛИМИР МИЛИЧKОВИЋ, ПРОФЕСОР ФИЗИЧKОГ ВАСПИТАЊА;
  • ДИГИТАЛНИ СВЕТ – ВЛАДИМИР ОГРИЗОВИЋ, НАСТАВНИK МАТЕМАТИKЕ;
  • ЈА ИГРАМ, ПЕВАМ И СВИРАМ – ЈУДИТ ХЕВЕР, ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ.

СРЕЋАН ПОЧЕТАK!

Print Friendly, PDF & Email
ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ – ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД