НАША ШКОЛА

          Основна школа “Бранко Радичевић” се налази у Савином Селу које је удаљено 17 км од града Врбаса. Село се некада звало Торжа ( Torschau ) .
Прву школу у Торжи основала је Црквена општина под именом Евангелистичка основна школа у Торжи крајем 19. века. Ову школу су похађала немачка и мађарска деца, а настава је била на немачком језику. После Првог светског рата настале су значајне промене у животу школе. Ученици су били подељени у одељења према матерњем језику а не према конфесијама како је било до тада још по аустро-угарском закону. Створена је Народна основна школа у Торжи са мађарским, словачким, русинским, српским и немачким наставним језиком. Од 1920. године, школа мења назив у Државна српска школа у Торжи. Од 1925. године постоји државно добро Бачки Косанчић, колонија добровољаца, где је била неподељена школа са четири разреда под школском управом у Торжи, a од 1935. године зове се само Косанчић.
Школа опет мења назив  1926.  године  од   када носи назив Основна школа Краља Петра  I   великог   ослободиоца. У време Другог светског рата мађарске власти су   по својим  законима   уредиле школство   у   Бачкој. Настава   се   одвија   на два   језика   мађарском   и   немачком.  После  Другог   светског   рата   школа носи назив   Државна основна школа  –  Савино Село   а   од   1959.  носи   данашње   име по великану српске поезије Бранку Радичевићу .
Настава се одвијала у више наменских зграда у Торжи и Косанчићу. Данашња зграда школе подигнута је 1905. године и била је зграда Занатске задруге све до 1953. године када је адаптирана, дограђена и школа од 1954. године почиње са својим радом у новом објекту. Те школске године наставу је похађало 620 ученика, а настава се одвија на српском, мађарском и словачком језику.

И данас се настава одвија у истој згради и увек се ради на њеном уређењу и модернизацији. Naša školaПостоје сви услови за образовно-васпитни рад школе. Захваљујући континуираном одржавању, изведеним инвести- ционим радовима, адаптацијама и благовреме- ним поправкама, објекат школе пружа повољне могућности за реализацију наставе. Велика пажња се посвећује естетско хигијенском уређивању школе тако да је створен пријатан амбијент за рад.

Централна зграда је адаптирана 1985. године. У њој се налази 8 учионица, 6 кабинета за специјализовану наставу, школска библиотека, канцеларије директора, педагога, секретара, зборница као и ђачка кухиња.

Нова фискултурна сала изграђена је 2013. године, данас ученици имају и модеран мултимедијални кабинет са најмодернијим наставним средствима: интерактивном таблом, 25 рачунара, пројекторима, ЛЦД телевизорима, интернетом, кабловском телевизијом, у свим учионицама и кабинетима су беле магнетне табле.

Print Friendly, PDF & Email