ТОРЖА

Сматра се да насеље Торжа потиче из 15. века када се у турским изворима спомиње као „Thorzateleke“ у власништву породице Сулоки. Насеље под именом Тарча спомиње се 1522. године и постоји једна легенда о томе како је насеље добило име.

У овом делу Паноније кроз историју су постојале различите миграције. Овде су се краће или дуже задржавали Илири, Келти, Римљани, у средњем веку Квади, Готи, Гепиди, Хуни, Авари, Словени, Бугари, Печенези и Мађари. Турска освајања нису заобишла ни Бачку. Последице ових честих миграција и ратова су биле уништавање културних добара и поновна градња насеља. У време Великог Бечког рата (1683-1699.) ратове на овим просторима воде турско и аустријско царство. Одласком Турака са ових простора после мира у Карловцима 1699. године, власт је преузела Хабзбуршка монархија која је овде владала све до краја Првог светског рата. Нова власт је требала да реши проблем опустошених територија. Зато у време Јосифа II и Марије Терезије започиње колонизација која је требала да обнови насеља и привреду ових пустара.

ERRICHTET  ZUR  150.  JAHRFEIERНемци, који су колонизовали Бачку, доселили су се 1783. године, а Торжу су основали годину дана касније, 1784. године. Углавном су дошли из рајнске области и били су евангелисти и калвинисти. Уложен је велики рад да се некултивисан и мочварни терен претвори у богате оранице. Данас у центру села постоји споменик који су Немци подигли када су славили 150. година колоницазије а споменик је посвећен плодној земљи уз помоћ које су Торжу уздигли у једно од највећих и најбогатијих села.

После Првог светског рата, Велика народна скупштина у Новом Саду изјаснила се 25. новембра 1918. године за коначно отцепљење Војводине од Аустро-Угарске и њено присаједињење краљевини Србији и као таква улази у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Између два рата, у Торжи живи немачко становништво. Торжа је била једно од најбогатијих и најуређенијих села у држави. На сајму у Барселони 1936. године проглашено је за најурбаније село у Европи. Од 1925. године као део Савиног Села постоји и државно добро Бачки Косанчић који представља колонију добровољаца.

У време Другог светског рата, Торжа је била окупирана од мађарских власти. У селу је живело мађарско и немачко становништво. После рата, Немци одлазе из села и почињу нове етничке промене. У време колонизације 1945-48. у село долазе колонисти из Црне Горе. Прва група досељеника долази из Андријевaчког среза октобра 1945. године. Од 1947. село мења назив у Савино Село.

Print Friendly, PDF & Email